Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

11-11-2021 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Jij komt toch ook? Dan proosten we na de vergadering met zijn allen op het nieuwe Vastelaovendseizoen.

LEDENVERGADERING C.V. DE WIENDBUUL

Datum : 11-11-2021
Tijd : 20:11
Plaats : Van Wanssum Café

 1. Opening
 2. Agenda vaststellen
 3. Notulen 11-11-2019
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
 5. Financiële plaatje + Kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Pim Verberkt aftredend en niet herkiesbaar
  Bart Bovee aftredend en niet herkiesbaar
  Mark Weijers herkiesbaar
  Tom Theeuwen herkiesbaar
  Frank van Gerven herkiesbaar
  Loes Flos herkiesbaar
  Christel Verdeuzeldonk kiesbaar
  Pascal Reijnders kiesbaar
 7. RVE Verkiezing
  A) Aftreden RvE-leden
  Bas Gielen
  B) Nieuwe RvE-leden
  Wouter Hendrickx
  Stijn Deenen
 8. Programma 2021 – 2022
 9. Woordje Prins Dave I
 10. LVK Venray
 11. Rondvraag / wvttk

De notulen van 11-11-2019 zullen ter inzage liggen tijdens de ledenvergadering. Indien je deze wilt ontvangen dan zijn deze op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@dewiendbuul.nl

Reacties zijn gesloten.