Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

11-11-2021 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Jij komt toch ook? Dan proosten we na de vergadering met zijn allen op het nieuwe Vastelaovendseizoen.

LEDENVERGADERING C.V. DE WIENDBUUL

Datum : 11-11-2021
Tijd : 20:11
Plaats : Van Wanssum Café

 1. Opening
 2. Agenda vaststellen
 3. Notulen 11-11-2019
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
 5. Financiële plaatje + Kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Pim Verberkt aftredend en niet herkiesbaar
  Bart Bovee aftredend en niet herkiesbaar
  Mark Weijers herkiesbaar
  Tom Theeuwen herkiesbaar
  Frank van Gerven herkiesbaar
  Loes Flos herkiesbaar
  Christel Verdeuzeldonk kiesbaar
  Pascal Reijnders kiesbaar
 7. RVE Verkiezing
  A) Aftreden RvE-leden
  Bas Gielen
  B) Nieuwe RvE-leden
  Wouter Hendrickx
  Stijn Deenen
 8. Programma 2021 – 2022
 9. Woordje Prins Dave I
 10. LVK Venray
 11. Rondvraag / wvttk

De notulen van 11-11-2019 zullen ter inzage liggen tijdens de ledenvergadering. Indien je deze wilt ontvangen dan zijn deze op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@dewiendbuul.nl

Kinder carnaval OP(qr)TOCHT

Kinder carnaval OP(qr)TOCHT

De Kinder Carnaval Op(QR)Tocht is een GRATIS wandeltocht (ong. 5 km) voor alle kinderen tot ±13 jaar.

Ga samen met je gezin een QR-wandeltocht door Wanssum maken (Let op: i.v.m. Corona mag dit alleen met je eigen gezin!).
De route is te lopen vanaf zaterdag 13 februari om 13.11 uur t/m dinsdag 16 februari a.s.
Deze start vanaf de ingang van de Wiendbuuletempel. Op de route vindt je QR code’s.
Achter elke QR code is een leuke opdracht of vraag te zien.
Wat moet je meenemen om deel te nemen aan de tocht?

 1. Een mobiele telefoon (met volle accu) met internetverbinding en een QR-scanner app
 2. Een antwoordenformulier
  Deze is vanaf zaterdag 13 februari om 13.11u op onze site www.dewiendbuul.nl te downloaden. Aan het einde van de QR-wandeltocht ontvangen de kinderen een leuke attentie op vertoon van het ingevulde antwoordenformulier.
  Deze attentie is af te halen op:
  – zaterdag 13 februari tussen 15.11 en 17.11 uur
  – zondag 14 t/m dinsdag 16 februari tussen 11.11 en 16.11 uur
 3. Een potlood of pen
 4. Je mooiste Carnavalsoutfit natuurlijk!
  Vanaf woensdag 17 februari zullen de antwoorden van de QR-wandeltocht te zien zijn op
  onze website www.dewiendbuul.nl
  Veel wandelplezier!
  Tip: Je kunt de QR-wandeltocht natuurlijk ook over meerdere dagen verdelen!