Lid worden van CV De Wiendbuul?

Lid worden van CV De Wiendbuul?

JE BENT VAN HARTE WELKOM!!!

De kosten van het lidmaatschap bedragen EUR 11,00 per jaar.
Het grootste gedeelte van de contributiegelden zal gebruikt worden om jaarlijks een fantastische Carnaval te kunnen organiseren.
Daarnaast krijgt een lid EUR 2,00 korting op een kaartje van de bonte avond en EUR 2,50 korting op de Wiendbuulevlag.

Tevens zal je 1x per 3 jaar uitgenodigd worden om een Buutavond (buiten het carnavalsseizoen) bij te wonen.
Deze avond zal alleen toegankelijk zijn voor leden, sponsoren, Raad van 11 en bestuur van CV De Wiendbuul (gratis entree).
Tijdens deze avond zullen diverse buutreedners hun opwachting maken om je een fantastische avond te bezorgen.

Overtuigd? Stuur een e-mail naar: penningmeester@dewiendbuul.nl, vermeldt je naam- en adresgegevens en het wordt geregeld!