Bedankt!

Bedankt!

Tijdens de ledenvergadering van 11 november 2021 zijn er een paar dingen veranderd binnen C.V. De Wiendbuul. De Raad van Elf gaat versterkt worden met Wouter Hendrickx en Stijn Deenen. Het bestuur wordt versterkt met Pascal Reijnders en Christel Verdeuzeldonk.

Ook zijn er mensen die afscheid hebben genomen van de vereniging.

Bart en Ank zijn in november 2013 bij de club gekomen als Prins Bart I met zijn prinses Ank. Bart is de boeken in gegaan als ‘Prins nooit genoeg’ van 2014 bij de Wiendbuul. Bart is actief geweest bij de Bonte Aovend commissie en de Bouwcommissie. Daarnaast heeft Bart vanaf 2018 in het bestuur gezeten. Ank heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de megjes van de RvE en heeft altijd haar kapsalon beschikbaar gesteld voor het schminken ed. van de megjes op zondag.

Pim en Ingeborg zijn in 2012 bij de club gekomen als RvE lid. Vanaf 2012 heeft Pim in het bestuur gezeten. Pim heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt bij de Bonte Aovend commissie, de krant en de laatste 3 jaar bij de jeugdcarnaval. Daarnaast was Pim altijd degene die de posters, advertenties, decorstukken, borden, banners en nog veel meer heeft ontworpen. De hele huisstijl die we nu hebben, komt van Pims hand. Pim is van de details en dat is zichtbaar. Ingeborg heeft jaren de foto’s tijdens de carnavalsdagen, het uitkomen, de kerk en de RvE foto op zondag gemaakt. Daarnaast was ze enorm actief bij de megjes van de RvE

Bas en Simone zijn in november 2013 bij de club gekomen als Adjudant van Prins Bart I. Uiteraard hoorde hij ook bij het kwartet ‘nooit genoeg’. Bas is vanaf 2015 actief geweest bij de Bonte Aovend commissie en als Raad van Elf lid. Simone heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de Megjes van de RvE.

Bart en Ank, Pim en Ingeborg en Bas en Simone,

Namens C.V. De Wiendbuul: BEDANKT!

Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

Uitnodiging Ledenvergadering en opening seizoen.

11-11-2021 houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Jij komt toch ook? Dan proosten we na de vergadering met zijn allen op het nieuwe Vastelaovendseizoen.

LEDENVERGADERING C.V. DE WIENDBUUL

Datum : 11-11-2021
Tijd : 20:11
Plaats : Van Wanssum Café

 1. Opening
 2. Agenda vaststellen
 3. Notulen 11-11-2019
 4. Mededelingen / Ingekomen stukken
 5. Financiële plaatje + Kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Pim Verberkt aftredend en niet herkiesbaar
  Bart Bovee aftredend en niet herkiesbaar
  Mark Weijers herkiesbaar
  Tom Theeuwen herkiesbaar
  Frank van Gerven herkiesbaar
  Loes Flos herkiesbaar
  Christel Verdeuzeldonk kiesbaar
  Pascal Reijnders kiesbaar
 7. RVE Verkiezing
  A) Aftreden RvE-leden
  Bas Gielen
  B) Nieuwe RvE-leden
  Wouter Hendrickx
  Stijn Deenen
 8. Programma 2021 – 2022
 9. Woordje Prins Dave I
 10. LVK Venray
 11. Rondvraag / wvttk

De notulen van 11-11-2019 zullen ter inzage liggen tijdens de ledenvergadering. Indien je deze wilt ontvangen dan zijn deze op te vragen bij het secretariaat: secretariaat@dewiendbuul.nl